Yaşlılıkta Görülen Ruhsal Bozukluklar

Yaşamın her döneminde olabileceği gibi, yaşlılıkta da depresyon geçirilebilir. Yaşlıların depresyonu, erişkinlikte görülen depresyondan biraz daha farklı özellikler gösterir. Bazı yaşlılarda depresyon demans (bunama) ile karışabilir. Demans unutkanlık ve davranışsal belirtilerle seyreden ve hastanın bağımsız yaşamasını engelleyen ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Yaşlılarda en sık görülen demans Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer hastalığı dışında demansa yol açan başka hastalıklar da vardır. Alzheimer hastalığında ve diğer demanslarda unutkanlığın yanında kişilik değişiklikleri, davranışsal sorunlar ve psikiyatrik belirtiler (depresyon, anksiyete, halüsinasyon vs.) görülebilir.