Somatoform Bozukluklar

Somatoform Bozukluklar grubunda Somatizasyon Bozukluğu, Konversiyon Bozukluğu, Hipokondriyazis, Vücut Dismorfik Bozukluğu ve Ağrı Bozukluğu mevcuttur.

Somatizasyon ruhsal sıkıntının beden yoluyla ifade edilmesi demektir. Somatizasyon Bozukluğunda hastaların tekrarlayıcı ya da sürekli olarak bedensel yakınmaları vardır. Belirtiler tıbbi bir hastalığın varlığını düşündürmesine rağmen yapılan muayene ve tetkiklerde açıklayıcı bir hastalık bulunamaz. Çok sayıda doktor başvurusu, birçok tetkikin yapılması ve gereksiz ilaç kullanımına sıklıkla rastlanır. Konversiyon döndürme anlamına gelir. Konversiyon Bozukluğu’nda hasta nörolojik belirtiler sergiler. Kaslarda güçsüzlük, yürüyememe, ayakta duramama, boğazda düğümlenme hissi, konuşamama, duyu kaybı ya da epileptik nöbetlerle karışabilen psikojenik nöbetler görülür. Hasta belirtileri kesinlikle bilerek ve isteyerek oluşturmaz.  Bilinçdışı ruhsal çatışmalar bedensel yolla ifade bulmaya çalışmakta, bilinçli olmayan bir şekilde bedensel yakınmaya dönüştürülmektedir. Hipokondriyazis’de bir hastalığa sahip olma inancı vardır. Vücut Dismorfik Bozukluğu’nda hasta belli bir beden bölgesinin çirkin ya da kusurlu olduğu inancıyla aşırı derecede meşguldür. Bu hastalar daha çok dermatologlara ya da plastik cerrahi uzmanlarına başvururlar. Bu hastaların bir kısmı var olduğunu düşündükleri bedensel kusuru düzelttirmek için birçok operasyon geçirmelerine rağmen yine de sonuçtan memnun kalmazlar.