Şizofreni ve diğer psikozlar

Psikozlar gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu hastalıklardır; kişi neyin gerçek neyin iç dünyasının ürünü olduğu karıştırır. Hastanın algılaması, düşüncesi, konuşması, duygulanımı, hareketleri ve muhakemesi bozulur. Şizofrenide varsanılar (halüsinasyon), sanrılar, duygusal tepkilerde uygunsuzluk ya da azalma, isteksizlik, konuşmada azalma, motivasyon kaybı ve toplumdan çekilme görülebilir. Şizofreni hastasının çoğunlukla içgörüsü yoktur, hastalığını ve ilaç kullanmayı reddedebilir. Şizofreni en çok yeti yitimi yaratan hastalıklardan biridir, erken tanı ve tedaviye erken başlanması önemlidir.