Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozukluğu, bireyin kişilik özelliklerinin toplumla ve çevresiyle uyumunu bozduğunda akla gelmelidir. Bu kişiler ilişkilerinde, aile ve iş yaşamlarında sorunlar yaşarlar ancak sorun yaratan davranışlarının farkında olmayabilirler ya da davranışlarını değiştirmekte zorlanabilirler. Kişilik bozuklukları borderline, paranoid, şizoid, şizotipal, antisosyal, histrionik, narsisistik, kaçıngan, bağımlı ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluları şeklinde sınıflandırılır.