Duygudurum Bozuklukları

Duygudurum bozuklukları Majör Depresyon ve İki Uçlu (Bipolar) Bozukluk olarak ikiye ayrılabilir. Majör depresyon kişinin belli bir süre boyunca devamlı olarak üzüntülü hissetmesi, zevk alamaması, uyku ve iştahın değişmesi, enerjisini kaybetmesi, durgunlaşması, çaresizlik, değersizlik, işe yaramazlık suçluluk ve umutsuzluk hissetmesidir. Majör depresyonda özsaygı azalmıştır, ölüm isteği ve intihar düşünceleri akla gelebilir. İki Uçlu Bozukluğun ana özelliği hastanın majör depresyon dönemlerinin yanında bir ya da daha fazla mani ya da hipomani dönemi geçirmesidir. Manik dönem belirli bir süre boyunca kişinin aşırı düzeyde mutlu, neşeli, coşkulu ya da öfkeli hissetmesiyle birlikte düşünme, konuşma, hareket etmede hızlanmanın olması ve uyku ihtiyacının azalmasıdır. En az bir manik dönem geçiren kişi Bipolar I Bozukluğu hastası; hiç manik dönem geçirmeyen, ama en az 1 hipomanik dönem geçiren kişi Bipolar II Bozukluğu hastası kabul edilir. Hipomanik dönem manik döneme göre daha az şiddetli seyretse de Bipolar II Bozukluk, Bipolar I Bozukluktan daha hafif bir hastalık değildir. Bipolar bozukluk hastalarının yaşamlarında depresyon dönemleri, mani ya da hipomani dönemlerinden daha çok yer tutar ve bipolar depresyonun tedavisi bipolar olmayan depresyonun tedavisinden farklıdır.